Société d'Histoire Naturelle Alcide-d'Orbigny

Tetracha (Tetracha) ensenada

Boîte n° 67 de la collection Naviaux

Sous-genre : Tetracha (s. str.)

Tetracha (Tetracha) ensenada Huber, 1994

Pays : Vénézuela
Nombre de spécimens : 10